ἑανός

ἑᾱνός, ή, όν, [dialect] Ep. Adj. (never in Od.):—
A fine, of fabrics and materials for wearing, ἑᾱνῷ λιτί with fine linen, Il.18.352, 23.254;

πέπλος ἑᾱνός 5.734

, 8.385; ἑᾱνοῦ κασσιτέροιο tin beaten out fine, 18.613;

ἱμάτιον Sapph.

(?)122.
II as Subst., [full] ἑᾰνός, , fine robe, once in nom.,

ἀμφὶ δ' ἄρ' ἀμβρόσιος ἑᾰνὸς τρέμε Il.21.507

;

νεκταρέου ἑᾰνοῦ 3.385

; ἑᾰνῷ ἀργῆτι φαεινῷ ib.419; ἀμβρόσιον ἑᾰνόν (acc.) 14.178;

ἑᾰνῶν πτύχας ἱμεροέντων h.Cer.176

;

λεπταλέῳ ἑᾰνῷ A.R.4.169

;

ἑανοῖς χρυσειδέσι Hymn.Is.109

; also with the first syll. long,

εἱᾰνοῦ ἁπτομένη Il.16.9

; cf. ἴανον.
2 sail,

λῦε ἑᾰνοῦ πτέρυγας Lyr.Alex.Adesp.20.9

. [Hom. always makes [pron. full] in the Adj., [pron. full] in the Subst.; but later poets use [pron. full] or [pron. full] , as suits the metre, as Orph.A.877, 1223.] (Cf. ἕννυμι (q.v.); the Subst. has the digamma, Il.14.178, 21.507, whereas the Adj. has not, 18.352, 613, 23.254.)

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.